Kirker åbner op igen

Kirker åbner op igen

Kirker åbner op igen. Det er godt nyt for brudepar og konfirmander. Flere kan deltage og synge med også ved gudstjenester og begravelser. De nye retningslinjerne gælder fra den 21. april 2021.

​Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona-/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund er blevet opdateret. 

Kirker åbner op med disse ændringer 

  • Ændrede forsamlingsforbud, både indendørs og udendørs, herunder bortfald af de særlige undtagelser for udendørs begravelser/bisættelser samt for udendørs gudstjenester m.v.
  • Arealkrav per person er nu 2 kvadratmeter ved siddende arrangementer. Dog 4 kvadratmeter, hvis der ikke i det væsentlige siddes ned.
  • Afstand mindst 1 meter, dog mindst 2 meter ved sang.
  • Sang er igen muligt. Gudstjenester, vielser og begravelser er ikke længere begrænset til 30 minutter.
  • Undtagelse fra forsamlingsforbuddet for indendørs foreningsliv for børn og unge under 18 år. Sangaktiviteter er dog ikke undtaget.
  • Præcisering af anbefaling om udluftning. Særligt ved aktiviteter med en varighed på mere end 2 timer.
  • Supplerende afsnit om indendørs sangaktiviteter for børn og unge under 18 år.
  • Frivillige tæller med – både ved opgørelse af arealkrav og forsamlingsforbud.

Kirken åbner for konfirmander

Konfirmander må igen samles til fysisk undervisning hos præsten. Og de kan invitere flere med til konfirmationen i kirken.

Vi skylder konfirmanderne at tage deres overvejelser alvorligt

Alle retningslinjer

Kirker åbner. Se de opdaterede retningslinjer kan findes her.

Kirkeministeriet skal anbefale folkekirkens arbejdsgivere, bl.a. menighedsrådene, at gøre deres ansatte bekendte med de opdaterede retningslinjer samt drøfte implementeringen af de gennemførte lempelser.

Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk vil blive opdateret hurtigst muligt.