Præster varslet i konflikt

Sarah Auken

En del af Helsingør Stifts overenskomstansatte præster er blevet udtaget til at strejke i tilfælde af et sammenbrud i de offentlige overenskomstforhandlinger.

Vi har spurgt sognepræst Klaus Meisner, hvad det vil have af konsekvenser. Klaus Meisner er overenskomstansat sognepræst i Slangerup og tillidsrepræsentant for præsterne i Frederikssund provsti. 

I Helsingør Stift er 44 præster blevet udtaget til storkonflikt. Hvorfor lige dem?

Akademikernes Centralorganisation har udpeget en gruppe af overenskomstansatte præster i et bestemt område, fx i et stift, til at strejke. I dette tilfælde er det 44 overenskomstansatte præster. Det er præster, som kvotemæssigt er over 50 pct.

Der er i alt 62 overenskomstansatte præster i Helsingør Stift og ca. 350 på landsplan.

Hvad betyder det for kollegapræster?

I en vis forsstand betyder det ikke så meget, fordi andre præster, der er tjenestemandsansatte, ikke må påtage sig strejkeramt arbejde. Men det betyder så, at rigtig mange opgaver vil blive berørt af en eventuel konflikt.

Hvilke konsekvenser vil det have for folk i Helsingør Stift?

Hvis det kommer til konflikt, og de overenskomstansatte præster i Helsingør stift skal strejke, kan det for mig at se få alvorlige konsekvenser i forhold til konfirmationer, bryllupper og gudstjenester. 

Som præster har vi ingen erfaring med hverken strejke eller lockout. Indtil for 30 år siden var alle præster faktisk tjenestemandsansatte. Så det er på mange måder en ny virkelighed, vi træder ind i. 

Hvad er baggrunden for en eventuel storkonflikt?

OK18 på det offentlige område handler om tre hovedemner: 

Løn. Statens ansatte har udvist tilbageholdenhed og accepteret smalle aftaler ved de seneste tre overenskomster. Nu hvor der er gang i økonomien, skal statens ansatte selvfølgelig følge med forventningerne til det private arbejdsmarked. 

Arbejdstidsaftale for lærere. I forbindelse med skolekonflikten for nogle år siden blev der aldrig lavet en arbejdstidsaftale mellem parterne. Det blev ordnet ved lov. Det betyder, at det, man kan kalde den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor parterne indbyrdes aftaler, blev suspenderet. Det er unikt, at alle statsansattes organistationer op til OK18 solidarisk har stillet krav om, at arbejdstidsaftalen for lærerne skal forhandles på plads.

Den betalte frokostpause skal sikres, efter at Finansministeriet har skabt tvivl om den. I modsat fald betyder det nemlig en reel, ukompenseret forlængelse af de statsansattes arbejdstid på en halv time om dagen.

Husk søndag!

Få information om gudstjenester i kirker, på TV, radio, online.

Vi spammer ikke! Læs vores [link]privatlivspolitik[/link] hvis du vil vide mere.

3TILBUD-ANNONCE