Juleevangeliet

Juleevangeliet i Lukas kapitel 2.

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden.
v2  Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien.
v3  Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.

v4  Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, v5  for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

v6  Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde;
v7  og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

Juleevangeliet om Jesus, der bliver født i Betlehem
Juleevangeliet om Jesus, der bliver født i Betlehem

Juleevangeliet fortalt for børn

Hyrderne på marken

v8  I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord.
v9  Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.

v10  Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:
v11  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.

v12  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«
v13  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

v14   Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!

Lukas-evangeliet i Det nye Testamente 

Da Jesus blev født fortalt af Sigurd Barrett

Juleevangeliet fortalt af Sigurd

Juleevangeliet fortalt af danskere

Juleevangeliet fortalt af danskerne

Historien om barnet, moderen, fortvivlelsen og forventningen. Om ikke at frygte, om glæden,…

1 kommentar til “Juleevangeliet”

  1. Pingback: En nat i Betlehem af Bjarne Reuter - Kirkepartner Magasin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *