Juleevangeliet fra Lukas-evangeliet

Juleevangeliet fra Lukas-evangeliet

Juleevangeliet fra Lukas-evangeliet kapitel 2 bliver læst juleaften og juledag i alle kirker.

Juleevangeliet – Og det skete i de dage

v1  Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. v2  Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. v3  Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.

Rejsen til Betlehem

v4  Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, v5  for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. v6  Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; v7  og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

Hyrderne på marken

v8  I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. v9  Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. v10  Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: v11  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. v12  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« v13  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
v14   Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!

For børn

Juleevangeliet fortalt af børn for børn

Og det skete i de dage, at du skulle huske at slå lyden til og lytte til Ane på 4 år, der fortæller dig historien om juleglæden. I en mørk tid har vi brug for fælles fortællinger om håb, lys og ikke mindst glæde. Juleevangeliet er en af dem.

Juleevangeliet fortalt for børn

Da Jesus blev født – juleevangeliet genfortalt af Sigurd Barrett.

Juleevangeliet i andre versioner

Juleevangeliet i forskellige versioner hos Bibelselskabet

Find bøger og videoer om julen og julens budskab

Hør Juleevangeliet fortalt af danskere

Juleevangeliet med Bibelen Live

Bibelen

Juleevangeliet i Lukas-evangeliet kapitel 2 er en af de mest elskede og genfortalte fortællinger i den kristne tradition, især i juletiden. Det skildrer fødslen af Jesus Kristus i Betlehem, omgivet af ydmyge omstændigheder, og annonceringen af hans ankomst til hyrderne af en engel.

Denne fortælling er central for julens budskab om håb, fred og glæde, som deles af mennesker over hele verden. Den understreger også vigtigheden af ydmyghed og Guds kærlighed til alle mennesker, uanset deres sociale status. Fortællingen indbyder læseren til at reflektere over miraklet ved livet og den dybere betydning af julen.

Forskellen på juleevangeliet i Lukas og Mattæus-evangeliet

Juleevangeliet i Lukas og Matteus er to forskellige beretninger om Jesu fødsel, som har nogle ligheder og forskelle. Nogle af de vigtigste forskelle er:

Disse forskelle skyldes, at de to evangelister havde forskellige formål og målgrupper, da de skrev deres evangelier. Lukas ville fremhæve Jesu universalitet og medfølelse, mens Matteus ville fremhæve Jesu opfyldelse af profetierne og hans jødiske identitet3. Derfor valgte de at inkludere eller udelade visse detaljer, som de mente var relevante for deres budskab. Begge evangelier er dog enige om det centrale punkt, at Jesus er Guds søn, som blev født af en jomfru ved Helligåndens kraft4.

Husk søndag!

Få information om gudstjenester i kirker, på TV, radio, online.

Vi spammer ikke! Læs vores [link]privatlivspolitik[/link] hvis du vil vide mere.