Juleevangeliet fra Lukas-evangeliet

Juleevangeliet fra Lukas-evangeliet

Juleevangeliet fra Lukas-evangeliet kapitel 2 bliver læst juleaften og juledag i alle kirker.

Juleevangeliet – Og det skete i de dage

v1  Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. v2  Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. v3  Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.

Rejsen til Betlehem

v4  Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, v5  for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. v6  Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; v7  og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

Hyrderne på marken

v8  I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. v9  Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. v10  Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: v11  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. v12  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« v13  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
v14   Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!

Juleevangeliet for børn

Juleevangeliet fortalt af børn for børn

Juleevangeliet fortalt for børn

Da Jesus blev født – juleevangeliet genfortalt af Sigurd Barrett.

Juleevangeliet i andre versioner

Juleevangeliet i forskellige versioner hos Bibelselskabet

Find bøger og videoer om julen og julens budskab

Hør Juleevangeliet fortalt af danskere

Juleevangeliet med Bibelen Live

Bibelen

Discover more from Kirker.dk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d